Privacy Statement

1. Privacy
De Kaviarist respecteert de privacy van bezoekers, zowel klanten als niet-klanten van De Kaviarist, en bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of worden verstrekt aan De Kaviarist, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

1.1 Wat doet De Kaviarist met uw gegevens?
Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van De Kaviarist, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden. Uw gegevens worden gebruikt: voor onze administratie, en/of om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. De Kaviarist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.